Protokoll från föreningsstämman 20/4 2021

Bifogat finner ni protokoll från poströstningsstämman den 20/4-2021.

Den nya styrelsen kommer att uppdatera styrelsesidan med aktuella kontaktuppgifter.

Bifogade filer