Välkommen till Brf Frekvensen

Här hittar du viktig information om din bostad. Tanken är att den information som finns på din bostadsrättsförenings webbplats ska bidra till att göra ditt boende enkelt och trivsamt.     

Ställ in en ny frekvens.
När du kliver innanför dörren i Frekvensen är vår förhoppning är att du ska känna dig tillfreds och få bra vibbar.
För att skapa en egen karaktär för huset har vi i entrén tagit fram frekvensen för Satisfaction med The Rolling Stones illustrerad på väggen i ena trapphuset. I det andra ritas tonerna av Good Vibrations med The Beach Boys. 

JM lägger grunden till ett bättre liv

JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i mer än 70 år. Detta skapar trygghet för dig som kund och det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med lång erfarenhet och stor kompetens. Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

JM är idag Sveriges ledande projektutvecklare av bostäder och bedriver även verksamhet i Norge och Finland.