Kallelse föreningsstämma 20 april

Den 20 april är det dags för årets föreningsstämma. Stämman sker i år via poströstning (p.g.a. rådande pandemi och de restriktioner som föreligger).

Nedan finner ni kallelse, dagordning, röstsedel och bilagor med bl.a. valberedningens förslag till ny styrelse. All information har även skickats ut postledes.

Röstsedeln skall vara styrelsen tillhanda senast den 19 april. Mejla eller posta din röstsedel enl. bifogad instruktion.

Mvh Styrelsen

Bifogade filer