Årsredovisning 2020 + föreningsstämma

Nu är årsredovisningen klar för 2020 (se bifogad fil) och föreningsstämman är planerad till den 20e april.

P.g.a. rådande omständigheter med Covid-19 och att vi ej får samlas fler än 8 personer i en lokal kommer årets föreningsstämma att ske genom poströstning.

Det innebär att vi inte kommer att ha en fysisk stämma, utan att all information/röstsedel skickas till er via e-post/post.

Eventuella motioner behöver vara styrelsen till handa senast den 1 april. För att lämna en motion, vänligen kontakta elenor.andersson@jm.se för instruktioner om hur motionen skall utformas.

Vi kommer att skicka ut information om hur stämman går till, valberedningens förslag på ny styrelse/revisor, kallelse, dagordning och röstsedel inom kort.


Mvh Styrelsen

Bifogade filer