Överlåtelse

När kan jag överlåta min bostadsrätt?
Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns som medlem av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilken bostad som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. Ett original eller eventuellt en kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare maklare.home@jm.se .

Föreningens ekonomiska förvaltare JM@Home AB som nås nås per telefon 020-731 731 måndag–fredag kl. 7–16.

Helgdagar, klämdagar och dag före röd dag stänger kundservice kl. 14.00. De nås även per mail kundservice@jm.se.

Överlåtelser ska skickas till:
Brf Frekvensen
c/o JM@Home AB
169 82 STOCKHOLM

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är 1.120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.


Skriv ut dokument nedan och ge till banken.

Skriv ut bifogad dokument och ge till banken.

Bifogade dokument